Jump to content
Honda Club Forum
The search index is currently processing. Activity stream results may not be complete.

All Activity

This stream auto-updates

  1. Earlier
  2. Dakle, letva volana ima veliki luft na samo 91.000. S ovlaštenim servisom imam jako loša iskustva. Probao sam preko Tureka, gdje inače servisiram auto, pronaći letvu, no oni kažu da kod njihovih redovnih dobavljača (Tokić i sl.) nema. Probao sam na honpa.eu, nemaju ni oni. Ima li netko ideju gdje da probam? Ovako na brzinu vidim da ima ebay ali Australia, to će me ubiti troškovi dostave i porez. Hvala!
  3. Apexi SAFC - 100€ 4-2-1 grana - 100€ 0996923605
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...