Jump to content
Honda Club Forum

Honda Klub


Recommended Posts

Dobrodo?li na forum Honda Kluba!

Primarni cilj Honda Kluba jeste da na jednom mjestu okupi sve istinske ljubitelje Honde i pru?i im mogu?nost razmjene korisnih informacija putem foruma i kroz razli?ite na?ine dru?enja. Nadalje, cilj nam je informiranje javnosti o radu i aktivnostima Honda kluba, razvijanje programa me?unarodne suradnje sa drugim sli?nim klubovima i zastupanje interesa svojih ?lanova.

Nadamo se da ?ete biti zadovoljni s atmosferom i radom foruma. Sve pohvale i kritike su dobrodo?le i ne?e biti brisane.Va? Honda Klub

MODERATING TEAM
Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...