Jump to content
Honda Club Forum

Intercars - Hrvatska


Recommended Posts

Intercars <- web


Popust za ?lanove kluba na sve proizvode i usluge ve?inom 20% u cijeloj Hrvatskoj, mo?e varirati ovisno o proizvodu


Prodajna mjesta
Posted Image
Inter Cars
Tijekom proteklih 7 godina mukotrpnog rada prometnuli smo se u prepoznatljivog distributera svega potrebnog da bi milijun i pol automobila na hrvatskim cestama svakodnevno bilo i ostalo mobilno. Bilo da Vam trebaju dijelovi za osobna, kombi i teretna vozila, gume, ulja, antifriz, akumulatori, auto kozmetika ili bilo kakva druga automobilska oprema ili ste profesionalac i bavite se odr?avanjem vozila pa Vam treba na?iri izbor servisne opreme i alata ? javite se u najbli?u Inter Cars poslovnicu!
Osim na?ih stru?nih i ljubaznih djelatnika na raspolaganju Vam stoje i na?i prodajni alati, IC katalog i IC web katalog pomo?u kojih na najbr?i i najto?niji na?in mo?ete do?i do svega potrebnog za automobil koji popravljate ili vozite.
Kvaliteta i vrhunska usluga kao imperativ

Kao prvi inozemni distributer autodijelova u Hrvatskoj koji ima mre?u poslovnica osnovni nam je imperativ bio primjena svih naprednih standarda u poslovanju na svim razinama na?eg djelovanja. Na?i rezultati posljednjih godina pokazuju kako smo na najboljem putu da ispunimo na?u misiju da budemo najbr?a veza izme?u proizvo?a?a dijelova vlasnika vozila.
Na?i prodajni predstavnici svakodnevno rade ba? tamo gdje Vama najvi?e treba ? u Va?im servisima, trgovinama, tvrtkama. Bilo da se radi o nacionalnoj distribuciji prema na?im prodajnim mjestima ili lokalnoj dostavi ? oslonite se da ?e na?a logistika za Vas skratiti i najve?u udaljenost te osigurati potrebne dijelove i usluge najbr?e i najto?nije! Va? partner na kojeg se mo?ete osloniti!
Svaki Va? upit prihva?amo maksimalno ozbiljno i profesionalno kao smjernicu za daljnji razvoj tvrtke. Kako na? moto govori: ?Vi?e od milijun dijelova pod jednim krovom? je ve? na putu prema va?em mehani?aru!
Kako je sve po?elo?

Poljski distributeri autodijelova su na hrvatskom tr?i?tu prisutni od studenog 2002. godine kada je dogovorena suradnja izme?u tvrtki Japan Cars i Simson d.o.o.. Hrvatska je tako postala prvo izvozno tr?i?te poljske tvrtke u ekspanziji izvan dr?ava biv?eg Sovjetskog saveza. Hrvatsko se tr?i?te tada po prvi puta upoznalo s robom nekih od najuglednijih izvornih japanskih brandova. Sve do tada zastupljene ponude dijelova za azijska vozila bile su od distributera koji su promovirali svoje trgova?ke marke kao ?to su bili Japanparts ili Nipparts.
Dvije i pol godine uspje?nog zastupanja tada?nji najbr?erastu?i poljski distributer autodijelova JC Auto, odlu?io je osnovati podru?nicu u Hrvatskoj, u Zagrebu, sa sjedi?tem u Radni?koj ulici 27. U ljetu 2007. godine, na mati?nom tr?i?tu u Poljskoj do?lo je do spajanja tvrtke JC Auto i tada najve?eg distributera autodijelova u Poljskoj ? firme Inter Cars, a godinu nakon toga, u svibnju 2008. Inter Cars je registriran i u Hrvatskoj kao pravni nasljednik firme JC Auto.
Danas, po?etkom 2012. godine Inter Cars grupa u 11 dr?ava Srednje i isto?ne Europe na vi?e od 200 prodajnih mjesta zapo?ljava 4000 ljudi i ostvaruje prihod ve?i od 650 milijuna ?. Istovremeno, hrvatska podru?nica je u 2011. godini na 11 prodajnih mjesta i s dvjestotinjak zaposlenih ostvarila prihod od 110 milijuna HRK ?to predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu od 58%.
Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...