Jump to content
Honda Club Forum

Lageros - Zagreb


Recommended Posts

Lageros <- web


Popust ?lanovima kluba od 5-30% (ovisno o vrsti proizvoda), ali najve?i raspon je od 15-25% na 90% proizvoda (na gotovinski na?in pla?anja) (Zagreb)


Lageros d.o.o.

Adresa:
  • Brozova 12, Zagreb
Radno vrijeme:
  • Ponedjeljak-Petak - 08:00-16:00
Telefon:
  • 01/3634-387
e-mail:
20 godina kvalitete i pouzdanosti

Lageros d.o.o. - ovla?teni distibuter SKF grupe

Poduze?e Lageros d.o.o. osnovano je 1992. godine i potpuno je u privatnom vlasni?tvu. Od 1993. godine postaje ovla?teni distributer SKF grupe, jednog od vode?ih svjetskih proizvo?a?a i dobavlja?a rje?enja i servisnih aktivnosti vezanih za kotrljaju?e le?aje, brtve, mehatroniku i poslove vezane za sustave podmazivanja.
Ponudom smo usmjereni na industriju i automotiv program, s asortimanom proizvoda za odr?avanje pogona, strojeva i vozila. Na?a dugogodi?nja suradnja sa SKF-om omogu?ila nam je stjecanje potrebnog tehni?kog znanja i iskustva na ovome podru?ju, na temelju ?ega Vam mo?emo jam?iti pouzdanost i kvalitetu ponu?enih proizvoda te podr?ku u obliku savjetovanja i rje?avanja problema vezanih za le?aje i ostali asortiman.


S vremenom smo pro?irili postoje?i asortiman te smo postali ovla?teni distributer Henkelovih proizvoda Loctite i Teroson (ljepila, brtvila i sredstva za tretiranje povr?ina za industriju, obrtnike i ?iroku potro?nju) te proizvoda tvrtke Codex, a u svoju ponudu smo uklju?ili i Bahco i Unior alate. Kako bi ?to bolje odgovorili na zahtjeve kupaca i njihove potrebe, mo?emo isporu?iti i proizvode drugih proizvo?a?a (Nachi, KG, Corteco, TC itd).

Poduze?e trenutno posluje na dvije lokacije: Sjedi?te: A.K.Mio?i?a, Velika Gorica ? veleprodaja i maloprodaja cjelokupnog asortimana
Poslovna jedinica: Brozova 12, Zagreb ? maloprodaja i veleprodaja cjelokupnog asortimana s naglaskom na auto i moto program.


Svu robu iz na?e ponude mogu?e je naru?iti telefonom, faxom ili putem e-maila, a dostavu vr?imo radnim danom na podru?ju Zagreba, Samobora i Velike Gorice te po?tom ili raznim kurirskim slu?bama za ostala mjesta u Hrvatskoj.
Link to post
Share on other sites
×
×
  • Create New...